Aerospace rozwiązanie systemu pomiarowego

Rdzeń nowoczesnych technologii pomiarów geometrycznych jest koordynowanie technologie pomiarowe, który również jest ważnym znakiem produkcji i pomiar poziomu dokładności w kraju. Wraz z rozwojem modernizacji przemysłu zaawansowanej technologii cyfrowej został szeroko stosowane w wielu aspektów przemysłu lotniczego. Cyfrowy pomiar będzie być musi cyfrowe projektowanie, produkcja i montaż.